מעבדת כוננות הוקמה לפני מספר שנים ע”י איש צוות כוננות של אחד מהישובים שהבין שהציוד הקיים כגון: מדונות, מערכות קשר וציוד הלחימה צריך להיות ברמה שהלוחם יוכל לסמוך עליו בזמן הלחימה. מעבדת כוננות עוסקת שנים בתיקון ושיפורים של ציוד קיים כדי להתאים את הציוד ללוחם ומבינה את הצרכים היחודיים של הלוחם ולכן יש לה יתרון על חברות אחרות שעוסקות במכירת ציוד. מעבדת כוננות מתעסקת בדברים הבאים:

 

* מציין שדה חובה*